©Plandirect. Alle regte voorbehou. ‘n Inisiatief deur Wikus Pretorius ‘n gemagtigde verteenwoordiger vir SFP Advisory Services (PTY) Ltd.                                                     
Begrafnispolis, -dekking advies vir families & werkgewers.
Dit maak saak hoe vinnig jou eise uitbetaal
my choice begrafnispolis reeks
VRA VIR ADVIES Kry begrafnisdekking advies vir jou naby familie, uitgebreide familie of as oplossing vir jou werkers! Voltooi die advies versoek:
Kontak die Adviseur Dokumente benodig met ‘n eis. Alle eise: ‘n Volledig voltooide eisvorm Gesertifiseerde kopie van eiser se identiteitsdokument of paspoort Kopie van ‘n bankstaat wat die rekeninghouer se naam en van, rekeningnommer en takkode van die begunstigde vertoon. Bewys van residensiële adres (nie ouer as 3 maande) Enige ander dokumente / verslae wat Sanlam kan help om die eis vinnig af te handel. Begrafnisdekking eise: Gesertifiseerde kopie van die doodsertifikaat Polisie verslag indien die sterfte agv. ‘n ongeluk was Gesertifiseerde kopie van die oorledene se identiteitsdokument of paspoort Volledig voltooide BI-1663/BI-1680 of DHA-1663/DHA-1680 Gedefinieërde Inkorting Voordeel eise Bewyse waarmee Sanlam tevrede is dat die fisiese inkorting waarvoor geeis word, aan die vereiste definisie van inkorting voldoen.
©Plandirect. Alle regte voorbehou. ‘n Inisiatief deur Wikus Pretorius  ‘n gemagtigde verteenwoordiger vir SFP Advisory Services (PTY) Ltd.                                                                               -
my choice begrafnispolis
Kry Advies kry begrafnisdekking advies vir jou naby familie, uitgebreide familie of as oplossing vir jou werkers! voltooi die advies versoek:
©Plandirect. Alle regte voorbehou. ‘n Inisiatief deur Wikus Pretorius ‘n gemagtigde verteenwoordiger vir SFP Advisory Services (PTY) Ltd. 
Kontak die Adviseur Dokumente benodig met ‘n eis. Alle eise: ‘n Volledig voltooide eisvorm Gesertifiseerde kopie van eiser se identiteitsdokument of paspoort Kopie van ‘n bankstaat wat die rekeninghouer se naam en van, rekeningnommer en takkode van die begunstigde vertoon. Bewys van residensiële adres (nie ouer as 3 maande) Enige ander dokumente / verslae wat Sanlam kan help om die eis vinnig af te handel. Begrafnisdekking eise: Gesertifiseerde kopie van die doodsertifikaat Polisie verslag indien die sterfte agv. ‘n ongeluk was Gesertifiseerde kopie van die oorledene se identiteitsdokument of paspoort Volledig voltooide BI-1663/BI-1680 of DHA-1663/DHA-1680 Gedefinieërde Inkorting Voordeel eise Bewyse waarmee Sanlam tevrede is dat die fisiese inkorting waarvoor geeis word, aan die vereiste definisie van inkorting voldoen.
VRA VIR ADVIES Kry begrafnisdekking advies vir jou naby familie, uitgebreide familie of as oplossing vir jou werkers! Voltooi die advies versoek:
Dit maak saak hoe vinnig jou eise uitbetaal
my choice begrafnispolis reeks