Kry 'n Sanlam Begrafnispolis kwotasie!
Moet nie sukkel om ‘n begrafnispolis produk en opsie te vind wat vir jou unieke omstandighede sal werk te vind nie! Voltooi die vorm en ons sal vir jou ‘n Sanlam begrafnispolis kwotasie stuur wat die beste vir jou familie samestelling en jou unieke behoeftes behoort te werk.
                         
Voltooi die vorm om 'n kwotasie te versoek:
Jou verwantskap aan die hoofversekerde?
Naam / Kontakpersoon:
Kontaknommer:
E-posadres:
Hoofversekerde se ouderdom?
     
Begrafnisdekking benodig?
     
Wil jy 'n spaar byvoeg? 
Kies die familielede wat in die kwotasie ingesluit moet word:
Gade
Kinders
Ouers
 
Wyer Familielede
Lees meer oor Sanlam se definisie vir die verskillende kategorieë van familielede onderaan die bladsy.
Kies die ouderdom van die familielede wat gekwoteer moet word:
       
       
       
       
       
Versoeke of opmerkings:
                         
Definisies
“Jy” en “Jou” beteken die polishouer.
                         
Getroud
Sanlam erken huwelike wanneer twee mense:
• Wetlik getroud volgens die wette van ‘n souwereine land;
• Getroud volgens gebruik of stamwette;
• Getroud volgens enige geloof wat in Suid-Afrika beoefen word;
• Saamwoon verhouding met finansiële afhanklikheid van mekaar vir ten minste 6 maande; of
• Partye tot ‘n siviele verbintenis in terme van die wet van 2006.
                         
Gade
Sanlam erken ‘n gade as iemand aan wie die polishouer getroud is.
Die verhouding verbintenis moet reeds in plek wees wanneer aansoek gedoen word vir dekking. 
Kind
Dit is jou of jou gade se kind. ‘n Kind moet:
• Nie getroud wees nie;
• Biologies kind, wettig aangeneem, stiefkind of ‘n kind wees waarvan jy (of jou gade) die wettige voogde is.
Die verhouding verbintenis moet reeds in plek wees wanneer aansoek gedoen word vir dekking. 
Ouers
Dit beteken die persone wat die biologiese ouers, skoonouers, wettige voogde, aanneem ouers of stiefouers is van die polishouer is.
Die verhouding verbintenis moet reeds in plek wees wanneer aansoek gedoen word vir dekking. 
Wyer Familie
Sanlam erken weier familie as:
In verhouding met jouself:
• ‘n Gade soos hierbo gedefinieër indien jy meer as een gade het of indien jou gade buite die ouderdomsperke vir ‘n gade van, kan die addisionele gade as ‘n wyer familielid verseker word; 
• ‘n Ouer soos hierbo gedefinieër indien jy meer as vier ouers het, kan die addisionele ouers as ‘n wyer familielid verseker word;
• ‘n Kind soos hierbo gedefinieër indien jy meer as agt kinders het of indien die kinders buite die ouderdomsperke is, kan die addisionele kinders as ‘n wyer familielid verseker word;
• Groot-grootouers, wat jou ouers se grootouers is;
• Groot-groot-skoonouers, wat jou gade se ouers se grootouers is
• Grootouers, wat jou ouers se ouers is;
• Groot-skoonouers, wat jou gade se ouers se ouers is;
• Skoonouers is jou gade se ouers;
• Tante wat ‘n suster is van jou moeder of jou vader, of die vrou van jou oom is;
• Oom wat ‘n broer is van jou moeder of jou vader, of die man van jou tante is;
• Broer is ‘n man / seun wat jou ouers se kind is;
• Suster is ‘n vrou / dogter wat jou ouers se kind is;
• Swaer is ‘n man wat met ‘n kind van jou ouers getroud is;
• Skoonsuster is ‘n vrou wat met ‘n kind van jou ouers getroud is;
• Nefie is ‘n man / seun wat jou oom of tante se kind is;
• Niggie is ‘n vrou / dogter wat jou oom of tante se kind is;
• Skoonseun is ‘n man wat met jou kind getroud is;
• Skoondogter is ‘n vrou wat met jou kind getroud is;
• Kleinneef is ‘n seun wat die kind van jou broer of suster is;
• Kleinnig is ‘n dogter wat die kind van jou broer of suster is;
• Nefie se kind is ‘n kind wat jou nefie se kind is;
• Niggie se kind is ‘n kind wat jou niggie se kind is;
• Kleinkind is jou kind se kind; of
• Groot-kleinkind is jou kleinkind se kind.
In verhouding met jou gade:
• Tante wat ‘n suster is van jou gade se moeder of vader, of die vrou van sy / haar oom is;
• Oom wat ‘n broer is van jou gade se moeder of vader, of die man van sy / haar tante is;
• Broer is ‘n man / seun wat jou gade se ouers se kind is;
• Suster is ‘n vrou / dogter wat jou gade se ouers se kind is;
• Swaer is ‘n man wat met ‘n kind van jou gade se ouers getroud is;
• Skoonsuster is ‘n vrou wat met ‘n kind van jou gade se ouers getroud is;
• Nefie is ‘n man / seun wat jou gade se oom of tante se kind is;
• Niggie is ‘n vrou / dogter wat jou gade se oom of tante se kind is;
• Skoonseun is ‘n man wat met jou gade se kind getroud is;
• Skoondogter is ‘n vrou wat met jou gade se kind getroud is;
• Kleinneef is ‘n seun wat die kind van jou gade se broer of suster is;
• Kleinnig is ‘n dogter wat die kind van jou gade se broer of suster is;
• Kleinkind is jou gade se kind se kind; of
• Groot-kleinkind is jou gade se kleinkind se kind.
• Nefie se kind is ‘n kind wat jou gade se nefie se kind is;
• Niggie se kind is ‘n kind wat jou gade se niggie se kind is;
Die verhouding verbintenis moet reeds in plek wees wanneer aansoek gedoen word vir dekking.