©Plandirect. Alle regte voorbehou. ‘n Inisiatief deur Wikus Pretorius ‘n gemagtigde verteenwoordiger vir SFP Advisory Services (PTY) Ltd.                                                     
Begrafnispolis die familie, uitgebreide familie en werkers
Dit maak saak hoe vinnig jou eise uitbetaal
my choice begrafnispolis reeks
Sanlam verstaan dat elke uur tel wanneer jy ‘n begrafnis reël vir ‘n geliefdes. Dit is hoekom Sanlam die meeste eise op die My Choice reeks begrafnispolisse binne 4 ure uitbetaal.
besigheid_anchor
Met die My Choice reeks van begrafnispolisse kan jy ‘n plan kies wat vir jou familie sal werk teen ‘n prys wat jou sak pas. Die My Choice planne bied ‘n reeks betekenisvolle voordele wat jou familie se spesifieke behoeftes sal aanspreek. Op die My Choice reeks kan jy tot R100 000 begrafnisdekking per versekerde kry. Enige iemand tussen 18 en 64 jarige ouderdom kan met die My Choice begrafispolisse verseker word. Met die My Choice Traditional produk is die maksimum intree ouderdom 74 jaar. Behalwe die ooglopende voordele kry jy elke 3 jaar kontant terug ook. Voordele en Einskappe Het jy geweet? Daar is geen wagperiode met die Ongeluksvoordeel nie. Dit beteken dat die voordeel begin ‘n dag nadat die polis aanvaar is. Dit kan selfs gebeur dat jy kan eis nog voordat jy ‘n premie betaal het! …..en nog voordeel beskrywings: Sanlam bied 2 opsies aan vir die familie: Sanlam se opsie vir die werknemer: Wat is die Masterplan? Hoekom die Masterplan van Sanlam? Die Masterplan is ‘n termynpolis wat ontwerp is om Dit is ‘n bekostigbare polis wat almal se sak sal pas. te verseker dat jou werkers omvattende dekking kry. Buigsame premies en keuse van voordele om individuele Die Masterplan van Sanlam is een plan wat verskeie behoeftes aan te spreek. behoeftes kan aanspreek. Jy kan met een maandelikse Alles in een versekeringspolis wat maandelikse spaar met premie jou werkers beskerm teen natuurlike en dood risikovoordele kombineer. agv. ‘n ongeluk. ‘n Gedeelte van die premie word Maklike manier om te begin belê. automaties gespaar. OF Voordele wat die Masterplan bied: VERPLIGTE VOORDELE  Hierdie voordele wat onder verpligte voordele bespreek word is slegs op die hoofversekerde van toepassing.  • Begrafnisvoordeel: Hierdie voordeel betaal die dekkingsbedrag (plus verhogings indien van toepassing) by die hoofversekerde se dood. • Ongeluksvoordeel:  Hierdie voordeel betaal ‘n addisionele bedrag, gelyk aan die hoofversekerde se begrafnisvoordeel (plus verhogings), indien die hoofversekerde in ‘n ongeluk sou sterf. • Spaarvoordeel: * Dit is ‘n herhalende premie, eenheid gebaseerde, uitkeer spaarplan met dieselfde termyn as die polis. Die voordeel voorsien ‘n gewaarborgde uitkeerwaarde. Die plan se premie sluit hierdie voordeel in.   * T&C's is van toepassing op die waarborg wat gebied word. VOORDELE WAT AUTOMATIES INGESLUIT WORD Jy betaal nie ‘n ekstra vir die voordele nie aangesien hierdie voordele wat automaties ingesluit word. Hierdie voordele is geldig vanaf die dekking se begindatum af. • Begrafnis Repatriasie Hierdie is ‘n begrafnis ondersteuningsdiens wat die oorledene se oorskot vervoer en bystand verleen met die begrafnisreëlings.     Voordeel: Die voordeel dek alle versekerdes op die polis.  OPTIONELE VOORDELE Die opsionele voordele kan op die intreedatum, of later in die termyn van die polis gekies word teen ‘n addisionele koste. • Familie Begrafnisdekking: Hierdie voordeel betaal die dekkingsbedrag (plus verhogings indien van toepassing) by die dood van ‘n versekerde. Gade: 18 - 54 jaar oud Kinders: 0 - 24 jaar oud (eindig op hul 25ste verjaarsdag) Ouers en skoonouers: 26 – 75 jaar oud Uitgebreide Familie: 0 - 75 jaar (Ouers, groot ouers, kleinkinders, neefs, niggies, swaer, skoonsuster, ens.) • Gedefinieërde Inkorting          Voordeel: Hierdie voordeel betaal ‘n persentasie van die dekkingsbedrag (plus verhogings indien van toepassing) uit indien ‘n versekerde ‘n gedefinieërde inkorting ervaar. Slegs die hoofversekerde en sy gade, 18 tot 54 jaar oud, kwalifiseer vir hierdie voordeel. Voorbeelde van gedefinieërde inkorting definisies is oa. permanente verlies of verlies van gebruik van ‘n ledemaat of ledemate, - voet of voete, - hand of hande, - visie in oog of oë, gehoor in ‘n oor of ore of verlies van spraak. • Addisionele Spaarvoordeel: Dieselfde reëls wat geld as vir die verpligte voordeel van die produk geld ook vir die addisionele spaar. (Dieselfde reëls vir gewaarborgde uitkeerwaardes, allokasie persentasies, beleggingsfondse, en ontrekkings & boetes). Verhogings:  hierdie voordeel verseker dat jou polis steeds in die toekoms waarde sal bied. Met uitname het jy ‘n opsie om die maandelikse premie en voordele jaarliks te laat verhoog. Indien die addisionele spaarvoordeel geselekteer word sal die premie by die verpligte spaarpremie getel word en gesamentlik die spaarpremie wees. Wat se wagperiodes is van toepassing? Dit is ‘n periode waartydens ‘n eis nie uitbetaal sal word indien ‘n versekerde gebeurtenis sou plaasvind. Hierdie periode begin sodra die polis begin. Wagperiodes van toepassing: 6 maande vir Begrafnisdekking (natuurlike oorsake) – hoofversekerde, gade & kinders; 6 maande vir Gedefinieërde Inkorting Voordeel; 9 maande vir Begrafnisdekking (natuurlike oorsake) - wyer familie; 9 maande vir Begrafnisdekking (natuurlike oorsake) - ouers; en 24 maande vir selfmoord. Daar is geen wagperiode op: Dubbele Ongeluksvoordeel indien die dood agv. ‘n ongeluk is. Begrafnis Repatriasie Voordeel Begrafnisdekking indien die dood deur ‘n ongeluk veroorsaak is.
Begrafnisdekking Voordele en Einskappe
Begrafnisdekking Hierdie voordeel word uitbetaal as enige van jou geliefdes wat op hierdie polis gedek is te sterwe kom.
Repatriasie Vervoer vir die oorlede versekerde se oorskot vanaf enige plek in Suid-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Swaziland, Lesotho and Mozambique
Dubbele Ongeluksvoordeel Hierdie voordeel sal ‘n bedrag gelyk aan die Begrafnisvoordeel betaal indien enige versekerde op die polis in ‘n ongeluk te sterwe kom. Geen wagperiode
Begrafnisdekking Voordele
Kruideniersware Voordeel Hierdie voordeel betaal vir 6 maande lank, R1000 (plus verhogings indien van toepassing) vir kruideniersware indien jy of jou gade te sterwe kom.
Kontant Terug Voordeel Hierdie voordeel betaal vir jou ‘n gedeelte van jou bydrae terug as lojaliteit bonus vir volgehoue gereelde premie betalings.
Verhogings Hierdie voordeel help jou om tred te hou met die stygende lewenskostes deur die premie en voordele jaarliks te verhoog.  Jy die premie- en voordeel verhogings enige tyd verander of selfs staak.
Begrafnisdekking Voordele & Eienskappe Begrafnisdekking Voordele & eienskappe
Werkloosheid en Swangerskap - Premie vakansie Hierdie voordeel sal vir 12 maande lank jou polis aktief hou, indien jy werkloos of swanger sou raak.
Premie opbetaal Betaal die premies vir jou indien die versekerde lewens ‘n sekere ouderdom bereik het nadat hulle vir ten minste 15 jaar premies betaal het.
Herdenking Voordeel Hierdie voordeel sal R10000 (plus verhogings ivt) betaal om vir jou te help om die nagedagtenis van ‘n versekerde te eer. Dit kan bv. gebruik word vir die oprigting van ‘n grafsteen.
Tydelike Premie Ondersteuning Voordeel - Dood Hierdie voordeel hou die polis aktief vir 6 maande na jou dood
Geen Meer Premies Voordeel - Dood
Geen Meer Premies - Fisiese Ongeskiktheid
Geen Meer Premies - Aftrede
Geen Meer Premies - Aflegging
Jou premies sal steeds betaal word en jou geliefdes wat op die plan verseker is sal steeds dekking geniet. Hierdie voordele kan ge-eis word by jou dood, fisiese ongeskiktheid, aftrede of Aflegging (retrenchment) indien daar aan sekere terme & voorwaardes voldoen word. 
Begrafnispolis Voordele  opsomming Begrafnispolis vir die Familie Begrafnisplan Voordele opsomming
  DIY Doen sommer dadelik jou uitgebreide familie se kwotasie! OF Laat ek vir jou adviseer oor die beste begrafnispolis opsie vir jou unieke omstandighede!
 DIY Doen sommer dadelik jou  familie se kwotasie! OF Laat ek vir jou adviseer oor die beste begrafnispolis opsie vir jou unieke omstandighede!
My Choice Begrafnisreeks individuele dekking beskikbaar vir jou, jou gade, jou kinders, ouers en weier familielede. Elkeen betaal ‘n aparte premie.
Begrafnisreeks    kinders kry     lewenslange     dekking.
Jy betaal ‘n minimum van R80 per maand Jy kan tot ‘n 22 mense op die polis verseker
My Choice Familie Begrafnisreeks bied dekking aan jou familie in ‘n pakket
Familie Begrafnisreeks    kinders kry     dekking tot     ouderdom 25
Jy betaal een premie vir jou familie vanaf R48 per maand Jy kan ‘n onbeperkte aantal kinders verseker
My Choice Familie Begrafnisdekking reeks: Voordele  opsomming: Begrafnisdekking Premie opbetaal voordeel Begrafnis Repatriasie Werkloosheid en Swangerskap - Premie vakansie Verhogings Tydelike Premie Ondersteuning Voordeel - Dood Geen Meer Premies Voordeel - Dood Geen Meer Premies: Fisiese Ongeskiktheid Dubbele Ongeluksvoordeel Geen Meer Premies - Aftrede Geen Meer Premies - Aflegging Herdenking Voordeel Kruideniersware Voordeel Kontant Terug Voordeel Spaarvoordeel Opsioneel
My Choice Begrafnisdekking reeks: Voordele opsomming: Begrafnisdekking Premie opbetaal voordeel Begrafnis Repatriasie Werkloosheid en Swangerskap - Premie vakansie Verhogings Tydelike Premie Ondersteuning Voordeel - Dood Geen Meer Premies Voordeel - Dood Geen Meer Premies: Fisiese Ongeskiktheid Dubbele Ongeluksvoordeel Lojaliteit voordeel Spaarvoordeel Opsioneel
Om geld te spaar vir die belangrike goed in die lewe is iets wat ons almal ernstig moet oorweeg.
Laat ek jou help om die regte keuse te maak.
Dit is waarom jy die opsie het om ‘n addisionele bedrag te spaar op die My Choice Begrafnispolis reeks. Jy kan vanaf so min as R 10 per maand vir 5 tot 15 jaar lank spaar. Indien jy tot sterwe kom voor die termyn verstryk het sal die geld uitbetaal aan jou begunstigdes wat jy gekies het.
Begrafnispolis vir die werkers
Het jy mense wat vir jou werk? Is jy besorg oor werknemers se finansiële welsyn indien siekte of selfs dood hul families sou tref?  Wat gaan gebeur as jou werkers van verblyf moet verskuif? Is jy bekommerd dat jou werkers nie spaar nie? Daar is ‘n baie goed dat hierdie die oplossing is wat jou werkers se families kan beskerm en selfs kan bydrae om hul welsyn en standaard van lewe kan opgradeer.
   DIY Doen sommer dadelik ‘n kwotasie vir jou werker/s!
Laat ek vir jou adviseer oor die beste begrafnispolis  opsie vir jou unieke omstandighede!
familie_anchor
©Plandirect. Alle regte voorbehou. ‘n Inisiatief deur Wikus Pretorius  ‘n gemagtigde verteenwoordiger vir SFP Advisory Services (PTY) Ltd.                                                                               -
Dit maak saak hoe vinnig jou eise uitbetaal
my choice begrafnispolis reeks
Sanlam verstaan dat elke uur tel wanneer jy ‘n begrafnis reël vir ‘n geliefdes. Dit is hoekom Sanlam die meeste eise op die My Choice reeks begrafnispolisse binne 4 ure uitbetaal.
Met die My Choice reeks van begrafnispolisse kan jy ‘n plan kies wat vir jou familie sal werk teen ‘n prys wat jou sak pas. Die My Choice planne bied ‘n reeks betekenisvolle voordele wat jou familie se spesifieke behoeftes sal aanspreek. Op die My Choice reeks kan jy tot R100 000 begrafnis-dekking per versekerde kry. Enige iemand tussen 18 en 64 jarige ouderdom kan met die My Choice begrafispolisse verseker word. Met die My Choice Traditional produk is die maksimum intree ouderdom 74 jaar. Behalwe die ooglopende voordele kry jy elke 3 jaar kontant terug ook. Voordele en Eienskappe  Het jy geweet? Daar is geen wagperiode met die Ongeluks- voordeel nie. Dit beteken dat die voordeel begin ‘n dag nadat die polis aanvaar is. Dit kan selfs gebeur dat jy kan eis nog voordat jy ‘n premie betaal het! Sanlam offers  two ranges to cover your family Sanlam bied 2 opsies aan vir die familie: My Choice Familie Begrafnisdekking: Voordele  opsomming: Begrafnisdekking Premie opbetaal voordeel Begrafnis Repatriasie Werkloosheid en Swangerskap - Premie vakansie Verhogings Tydelike Premie Ondersteuning Voordeel - Dood Geen Meer Premies Voordeel - Dood Geen Meer Premies: Fisiese Ongeskiktheid Dubbele Ongeluksvoordeel Geen Meer Premies - Aftrede Geen Meer Premies - Aflegging Herdenking Voordeel Kruideniersware Voordeel Kontant Terug Voordeel Spaarvoordeel My Choice Begrafnisdekking: Voordele opsomming: Begrafnisdekking Premie opbetaal voordeel Begrafnis Repatriasie Werkloosheid en Swangerskap - Premie vakansie Verhogings Tydelike Premie Ondersteuning Voordeel - Dood Geen Meer Premies Voordeel - Dood Geen Meer Premies: Fisiese Ongeskiktheid Dubbele Ongeluksvoordeel Lojaliteit voordeel Spaarvoordeel          Opsioneel Sanlam se opsie vir die werker: Het jy mense wat vir jou werk? Is jy besorg oor werknemers se finansiële welsyn indien siekte of selfs dood hul families sou tref? Wat gaan gebeur as jou werkers van verblyf moet verskuif? Is jy bekommerd dat jou werkers nie spaar nie? Daar is ‘n goeie kans dat hierdie die oplossing kan wees wat jou werkers se families kan beskerm en selfs kan bydrae tot hul welsyn en om hul standaard van lewe op te gradeer. Wat is die Masterplan? Die Masterplan is ‘n termynpolis wat ontwerp is om te verseker dat jou werkers omvattende dekking kry. Die Masterplan van Sanlam is een plan wat verskeie behoeftes kan aanspreek. Jy kan met een maandelikse premie jou werkers beskerm teen natuurlike en dood agv. ‘n ongeluk. ‘n gedeelte van die premie word automaties gespaar. Hoekom die Masterplan van Sanlam? Dit is ‘n bekostigbare polis wat almal se sak sal pas. Buigsame premies en keuse van voordele om individuele behoeftes aan te spreek. Alles in een versekeringspolis wat maandelikse spaar met risikovoordele kombineer. Maklike manier om te begin belê. Voordele wat die Masterplan bied: VERPLIGTE VOORDELE  Hierdie voordele wat onder verpligte voordele bespreek word is slegs op die hoofversekerde van toepassing.  Begrafnisvoordeel: Hierdie voordeel betaal die dekkingsbedrag (plus verhogings indien van toepassing) by die hoofversekerde se dood. Ongeluksvoordeel:  Hierdie voordeel betaal ‘n addisionele bedrag, gelyk aan die hoofversekerde se begrafnisvoordeel (plus verhogings), indien die hoofversekerde in ‘n ongeluk sou sterf. Spaarvoordeel: * Dit is ‘n herhalende premie, eenheid gebaseerde, uitkeer spaarplan met dieselfde termyn as die polis. Die voordeel voorsien ‘n gewaarborgde uitkeerwaarde. Die plan se premie sluit hierdie voordeel in. * T&C's is van toepassing op die waarborg wat gebied word. VOORDELE WAT AUTOMATIES INGESLUIT WORD Jy betaal nie ‘n ekstra vir die voordele nie aangesien hierdie voordele wat automaties ingesluit word. Hierdie voordele is geldig vanaf die dekking se begindatum af. Begrafnis Repatriasie Voordeel: Hierdie is ‘n begrafnis ondersteuningsdiens wat die oorledene se oorskot vervoer en bystand verleen met die begrafnisreëlings. Hierdie voordeel is van toepassing op alle versekerdes op die polis.  OPTIONELE VOORDELE Die opsionele voordele kan op die intreedatum, of later in die termyn van die polis gekies word teen ‘n addisionele koste. Familie Begrafnisdekking: Hierdie voordeel betaal die dekkingsbedrag (plus verhogings indien van toepassing) by die dood van ‘n versekerde. Gade: 18 - 54 jaar oud Kinders: 0 - 24 jaar oud  (eindig op hul 25ste verjaarsdag) Ouers en skoonouers: 26 – 75 jaar oud Uitgebreide Familie: 0 - 75 jaar (Ouers, groot ouers, kleinkinders, neefs, niggies, swaer, skoonsuster, ens.) • Gedefinieërde Inkorting Voordeel: Hierdie voordeel betaal ‘n persentasie van die dekkingsbedrag (plus verhogings indien van toepassing) uit indien ‘n versekerde ‘n gedefinieërde inkorting ervaar. Slegs die hoofversekerde en sy gade, 18 tot 54 jaar oud, kwalifiseer vir hierdie voordeel. Voorbeelde van gedefinieërde inkorting definisies is oa. permanente verlies of verlies van gebruik van ‘n ledemaat of ledemate, - voet of voete, - hand of hande, - visie in oog of oë, gehoor in ‘n oor of ore of verlies van spraak. • Addisionele Spaarvoordeel: Dieselfde reëls wat geld as vir die verpligte voordeel van die produk geld ook vir die addisionele spaar. (Dieselfde reëls vir gewaarborgde uitkeerwaardes, allokasie persentasies, beleggingsfondse, en ontrekkings & boetes).  Verhogings:  hierdie voordeel verseker dat jou polis steeds in die toekoms waarde sal bied. Met uitname het jy ‘n opsie om die maandelikse premie en voordele jaarliks te laat verhoog. Indien die addisionele spaarvoordeel geselekteer word sal die premie by die verpligte spaarpremie getel word en gesamentlik die spaarpremie wees. Wat se wagperiodes is van toepassing? Dit is ‘n periode waartydens ‘n eis nie uitbetaal sal word indien ‘n versekerde gebeurtenis sou plaasvind. Hierdie periode begin sodra die polis begin. Wagperiodes van toepassing: 6 maande vir Begrafnisdekking (natuurlike oorsake) – hoofversekerde, gade & kinders; 6 maande vir Gedefinieërde Inkorting Voordeel; 9 maande vir Begrafnisdekking (natuurlike oorsake)  - wyer familie; 9 maande vir Begrafnisdekking (natuurlike oorsake) - ouers; en 24 maande vir selfmoord. Daar is geen wagperiode op: Dubbele Ongeluksvoordeel indien die dood agv. ‘n ongeluk is. Begrafnis Repatriasie Voordeel Begrafnisdekking indien die dood deur ‘n ongeluk veroorsaak is.
Begrafnisdekking Hierdie voordeel word uitbetaal as enige van jou geliefdes wat op hierdie polis gedek is te sterwe kom.
Repatriasie Vervoer vir die oorlede versekerde se oorskot vanaf enige plek in Suid-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Swaziland, Lesotho and Mozambique
Dubbele Ongeluksvoordeel Hierdie voordeel sal ‘n bedrag gelyk aan die Begrafnisvoordeel betaal indien enige versekerde op die polis in ‘n ongeluk te sterwe kom. Geen wagperiode
Kruideniersware Voordeel Hierdie voordeel betaal vir 6 maande lank, R1000 (plus verhogings indien van toepassing) vir kruideniersware indien jy of jou gade te sterwe kom.
Kontant Terug Voordeel Hierdie voordeel betaal vir jou ‘n gedeelte van jou bydrae terug as lojaliteit bonus vir volgehoue gereelde premie betalings.
Verhogings Hierdie voordeel help jou om tred te hou met die stygende lewenskostes deur die premie en voordele jaarliks te verhoog.  Jy die premie- en voordeel verhogings enige tyd verander of selfs staak.
Werkloosheid en Swangerskap - Premie vakansie Hierdie voordeel sal vir 12 maande lank jou polis aktief hou, indien  jy werkloos of swanger sou raak.
Premie opbetaal Betaal die premies vir jou indien die versekerde lewens ‘n sekere ouderdom bereik het nadat hulle vir ten minste 15 jaar premies betaal het.
Herdenking Voordeel Hierdie voordeel sal R10000 (plus verhogings ivt) betaal om vir jou te help om die nagedagtenis van ‘n versekerde te eer. Dit kan bv. gebruik word vir die oprigting van ‘n grafsteen.
Tydelike Premie Ondersteuning Voordeel - Dood Hierdie voordeel hou die polis aktief vir 6 maande na jou dood
Geen Meer Premies Voordeel - Dood
Geen Meer Premies - Fisiese Ongeskiktheid
Geen Meer Premies - Aftrede
Geen Meer Premies - Aflegging
Jou premies sal steeds betaal word en jou geliefdes wat op die plan verseker is sal steeds dekking geniet. Hierdie voordele kan ge-eis word by jou dood, fisiese ongeskik- theid, aftrede of Aflegging (retrenchment) indien daar aan sekere terme & voor- waardes voldoen word.  
My Choice Begrafnisreeks individuele dekking beskikbaar vir jou, jou gade, jou kinders, ouers en weier familielede. Elkeen betaal ‘n aparte premie.
Begrafnisreeks    kinders kry     lewenslange     dekking.
Jy betaal ‘n minimum van R80 per maand Jy kan tot ‘n 22 mense op die polis verseker
    DIY Doen sommer dadelik jou uitgebreide familie se kwotasie!
Laat ek vir jou adviseer oor die beste begrafnispolis opsie vir jou unieke omstandighede!
OF
My Choice Familie Begrafnisreeks bied dekking aan jou familie in ‘n pakket
Familie Begrafnisreeks    kinders kry     dekking tot     ouderdom 25
Jy betaal een premie vir jou familie vanaf R48 per maand Jy kan ‘n onbeperkte aantal kinders verseker
   DIY Doen sommer dadelik jou  familie se kwotasie!
Laat ek vir jou adviseer oor die beste begrafnispolis opsie vir jou unieke omstandighede!
OF
Om geld te spaar vir die belangrike goed in die  lewe is iets wat ons almal ernstig moet oorweeg.
Dit is waarom jy die opsie het om ‘n addisionele bedrag te spaar op die My Choice Begrafnispolis. Jy kan vanaf so min as R 10 per maand vir 5 tot 15 jaar lank spaar. Indien jy tot sterwe kom voor die termyn verstreke is, sal jou begunstigdes wat jy gekies het die opbrengs kry.
Laat ek vir jou help om die regte keuse te maak.
   DIY Doen sommer dadelik ‘n kwotasie vir jou werker/s!
Laat ek vir jou adviseer oor die beste begrafnispolis  opsie vir jou unieke omstandighede!
©Plandirect. Alle regte voorbehou. ‘n Inisiatief deur Wikus Pretorius ‘n gemagtigde verteenwoordiger vir SFP Advisory Services (PTY) Ltd. 
Dit maak saak hoe vinnig jou eise uitbetaal
my choice begrafnispolis reeks
tablet_anchor_werkers
Sanlam verstaan dat elke uur tel wanneer jy ‘n begrafnis reël vir ‘n geliefdes. Dit is hoekom Sanlam die meeste eise op die My Choice reeks begrafnispolisse binne 4 ure uitbetaal.
Met die My Choice reeks van begrafnispolisse kan jy ‘n plan kies wat vir jou familie sal werk teen ‘n prys wat jou sak pas. Die My Choice planne bied ‘n reeks betekenisvolle voordele wat jou familie se spesifieke behoeftes sal aanspreek. Op die My Choice reeks kan jy tot R100 000 begrafnis- dekking per versekerde kry. Enige iemand tussen 18 en 64 jarige ouderdom kan met die My Choice begrafispolisse verseker word. Met die My Choice Traditional produk is die maksimum intree ouderdom 74 jaar. Behalwe die ooglopende voordele kry jy elke 3 jaar kontant terug ook. Voordele en Eienskappe Het jy geweet? Daar is geen wagperiode met die Ongeluksvoordeel nie. Dit beteken dat die voordeel begin ‘n dag nadat die polis aanvaar is. Dit kan selfs gebeur dat jy kan eis nog voordat jy ‘n premie betaal het! …..en nog meer voordele se beskrywings: Sanlam bied 2 opsies aan vir die familie: Sanlam se opsie vir die werker:
My Choice Begrafnisreeks individuele dekking beskikbaar vir jou, jou gade, jou kinders, ouers en weier familielede. Elkeen betaal ‘n aparte premie.
Begrafnisreeks    kinders kry     lewenslange     dekking.
Jy betaal ‘n minimum van R80 per maand Jy kan tot ‘n 22 mense op die polis verseker
My Choice Familie Begrafnisdekking reeks: Voordele  opsomming: Begrafnisdekking Premie opbetaal voordeel Begrafnis Repatriasie Werkloosheid en Swangerskap - Premie vakansie Verhogings Tydelike Premie Ondersteuning Voordeel - Dood Geen Meer Premies Voordeel - Dood Geen Meer Premies: Fisiese Ongeskiktheid Dubbele Ongeluksvoordeel Geen Meer Premies - Aftrede Geen Meer Premies - Aflegging Herdenking Voordeel Kruideniersware Voordeel Kontant Terug Voordeel Spaarvoordeel Opsioneel
My Choice Familie Begrafnisreeks bied dekking aan jou familie in ‘n pakket
Familie Begrafnisreeks    kinders kry     dekking tot     ouderdom 25
Jy betaal een premie vir jou familie vanaf R48 per maand Jy kan ‘n onbeperkte aantal kinders verseker
My Choice Begrafnisdekking reeks: Voordele opsomming: Begrafnisdekking Premie opbetaal voordeel Begrafnis Repatriasie Werkloosheid en Swangerskap - Premie vakansie Verhogings Tydelike Premie Ondersteuning Voordeel - Dood Geen Meer Premies Voordeel - Dood Geen Meer Premies: Fisiese Ongeskiktheid Dubbele Ongeluksvoordeel Lojaliteit voordeel Spaarvoordeel Opsioneel
    DIY Doen sommer dadelik jou uitgebreide familie se kwotasie!
Laat ek vir jou adviseer oor die beste begrafnispolis opsie vir jou unieke omstandighede!
OF
   DIY Doen sommer dadelik jou  familie se kwotasie!
Laat ek vir jou adviseer oor die beste begrafnispolis opsie vir jou unieke omstandighede!
OF
Om geld te spaar vir die belangrike goed in die lewe is iets wat ons almal ernstig moet oorweeg.
Laat ek vir jou help om die regte keuse te maak.
Dit is waarom jy die opsie het om ‘n addisionele bedrag te spaar op die My Choice Begrafnispolis. Jy kan vanaf so min as R 10 per maand vir 5 tot 15 jaar lank spaar. Indien jy tot sterwe kom voor die termyn verstreke is, sal jou begunstigdes wat jy gekies het die opbrengs kry.
Het jy mense wat vir jou werk? Is jy besorg oor werknemers se finansiële welsyn indien siekte of selfs dood hul families sou tref? Wat gaan gebeur as jou werkers van verblyf moet verskuif? Is jy bekommerd dat jou werkers nie spaar nie? Daar is ‘n goeie kans dat hierdie die oplossing kan wees wat jou werkers se families kan beskerm en selfs kan bydrae tot hul welsyn en om hul standaard van lewe op te gradeer. 
Wat is die Masterplan? Die Masterplan is ‘n termynpolis wat ontwerp is om te verseker dat jou werkers omvattende dekking kry. Die Masterplan van Sanlam is een plan wat verskeie behoeftes kan aanspreek. Jy kan met een maandelikse premie jou werkers beskerm teen natuurlike en dood agv. ‘n ongeluk. ‘n gedeelte van die premie word automaties gespaar. Hoekom die Masterplan van Sanlam? Dit is ‘n bekostigbare polis wat almal se sak sal pas. Buigsame premies en keuse van voordele om individuele behoeftes aan te spreek. Alles in een versekeringspolis wat maandelikse spaar met risikovoordele kombineer. Maklike manier om te begin belê.     OF Voordele wat die Masterplan bied: VERPLIGTE VOORDELE  Hierdie voordele wat onder verpligte voordele bespreek word is slegs op die hoofversekerde van toepassing.  • Begrafnisvoordeel: Hierdie voordeel betaal die dekkingsbedrag (plus verhogings indien van toepassing) by die hoofversekerde se dood. • Ongeluksvoordeel:  Hierdie voordeel betaal ‘n addisionele bedrag, gelyk aan die hoofversekerde se begrafnisvoordeel (plus verhogings), indien die hoofversekerde in ‘n ongeluk sou sterf. • Spaarvoordeel: * Dit is ‘n herhalende premie, eenheid gebaseerde, uitkeer spaarplan met dieselfde termyn as die polis. Die voordeel voorsien ‘n gewaarborgde uitkeerwaarde. Die plan se premie sluit hierdie voordeel in.   * T&C's is van toepassing op die waarborg wat gebied word. VOORDELE WAT AUTOMATIES INGESLUIT WORD Jy betaal nie ‘n ekstra vir die voordele nie aangesien hierdie voordele wat automaties ingesluit word. Hierdie voordele is geldig vanaf die dekking se begindatum af. • Begrafnis Repatriasie Hierdie is ‘n begrafnis ondersteuningsdiens wat die oorledene se oorskot vervoer     Voordeel: en bystand verleen met die begrafnisreëlings. Hierdie voordeel is van toepassing op alle versekerdes op die polis.  OPTIONELE VOORDELE Die opsionele voordele kan op die intreedatum, of later in die termyn van die polis gekies word teen ‘n addisionele koste. • Familie Begrafnisdekking: Hierdie voordeel betaal die dekkingsbedrag (plus verhogings indien van toepassing) by die dood van ‘n versekerde. Gade: 18 - 54 jaar oud Kinders: 0 - 24 jaar oud (eindig op hul 25ste verjaarsdag) Ouers en skoonouers: 26 – 75 jaar oud Uitgebreide Familie: 0 - 75 jaar (Ouers, groot ouers, kleinkinders, neefs, niggies, swaer, skoonsuster, ens.) • Gedefinieërde Inkorting          Voordeel: Hierdie voordeel betaal ‘n persentasie van die dekkingsbedrag (plus verhogings indien van toepassing) uit indien ‘n versekerde ‘n gedefinieërde inkorting ervaar. Slegs die hoofversekerde en sy gade, 18 tot 54 jaar oud, kwalifiseer vir hierdie voordeel. Voorbeelde van gedefinieërde inkorting definisies is oa. permanente verlies of verlies van gebruik van ‘n ledemaat of ledemate, - voet of voete, - hand of hande, - visie in oog of oë, gehoor in ‘n oor of ore of verlies van spraak. • Addisionele Spaarvoordeel: Dieselfde reëls wat geld as vir die verpligte voordeel van die produk geld ook vir die addisionele spaar. (Dieselfde reëls vir gewaarborgde uitkeerwaardes, allokasie persentasies, beleggingsfondse, en ontrekkings & boetes). Verhogings:  hierdie voordeel verseker dat jou polis steeds in die toekoms waarde sal bied. Met uitname het jy ‘n opsie om die maandelikse premie en voordele jaarliks te laat verhoog. Indien die addisionele spaarvoordeel geselekteer word sal die premie by die verpligte spaarpremie getel word en gesamentlik die spaarpremie wees. Wat se wagperiodes is van toepassing? Dit is ‘n periode waartydens ‘n eis nie uitbetaal sal word indien ‘n versekerde gebeurtenis sou plaasvind. Hierdie periode begin sodra die polis begin. Wagperiodes van toepassing: 6 maande vir Begrafnisdekking (natuurlike oorsake) – hoofversekerde, gade & kinders; 6 maande vir Gedefinieërde Inkorting Voordeel; 9 maande vir Begrafnisdekking (natuurlike oorsake) - wyer familie; 9 maande vir Begrafnisdekking (natuurlike oorsake) - ouers; en 24 maande vir selfmoord. Daar is geen wagperiode op: Dubbele Ongeluksvoordeel indien die dood agv. ‘n ongeluk is. Begrafnis Repatriasie Voordeel Begrafnisdekking indien die dood deur ‘n ongeluk veroorsaak is.
   DIY Doen sommer dadelik ‘n kwotasie vir jou werker/s!
Laat ek vir jou adviseer oor die beste begrafnispolis  opsie vir jou unieke omstandighede!
Begrafnisdekking Hierdie voordeel word uitbetaal as enige van jou geliefdes wat op hierdie polis gedek is te sterwe kom.
Repatriasie Vervoer vir die oorlede versekerde se oorskot vanaf enige plek in Suid-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Swaziland, Lesotho and Mozambique
Dubbele Ongeluksvoordeel Hierdie voordeel sal ‘n bedrag gelyk aan die Begrafnisvoordeel betaal indien enige versekerde op die polis in ‘n ongeluk te sterwe kom. Geen wagperiode
Kontant Terug Voordeel Hierdie voordeel betaal vir jou ‘n gedeelte van jou bydrae terug as lojaliteit bonus vir volgehoue gereelde premie betalings.
Werkloosheid en Swangerskap - Premie vakansie Hierdie voordeel sal vir 12 maande lank jou polis aktief hou, indien  jy werkloos of swanger sou raak.
Premie opbetaal Betaal die premies vir jou indien die versekerde lewens ‘n sekere ouderdom bereik het nadat hulle vir ten minste 15 jaar premies betaal het.
Herdenking Voordeel Hierdie voordeel sal R10000 (plus verhogings ivt) betaal om vir jou te help om die nagedagtenis van ‘n versekerde te eer. Dit kan bv. gebruik word vir die oprigting van ‘n grafsteen.
Verhogings Hierdie voordeel help jou om tred te hou met die stygende lewenskostes deur die premie en voordele jaarliks te verhoog.  Jy die premie- en voordeel verhogings enige tyd verander of selfs staak.
Tydelike Premie Ondersteuning Voordeel - Dood Hierdie voordeel hou die polis aktief vir 6 maande na jou dood
Geen Meer Premies Voordeel - Dood
Geen Meer Premies - Fisiese Ongeskiktheid
Geen Meer Premies - Aftrede
Geen Meer Premies - Aflegging
Jou premies sal steeds betaal word en jou geliefdes wat op die plan verseker is sal steeds dekking geniet. Hierdie voordele kan ge-eis word by jou dood, fisiese ongeskiktheid, aftrede of Aflegging (retrenchment) indien daar aan sekere terme & voorwaardes voldoen word. 
tablet_anchor_family
Kruideniersware Voordeel Hierdie voordeel betaal vir 6 maande lank, R1000 (plus verhogings indien van toepassing) vir kruideniersware indien jy of jou gade te sterwe kom.