Selekteer die voordele:
Begrafnisdekking: Hoofversekerde (HV)  
Hoe oud is hoofversekerde:
Bedrag dekking benodig:
Termyn van die polis:
Verhoog spaarpremie pm.:
Hoofversekerde moet tussen 18 & 54 jaar oud wees.
Begrafnisdekking: Gade & Kinders
Dekking vir GADE?
Dekking vir KINDERS?
Dekkingbedrae benodig?
Maks. 1 Gade (18 tot 54) & 5 kinders (0 tot 24) toegelaat. 
Begrafnisdekking: Ouers & Skoonouers
Maks. 4 Ouers & Skoonouers (0 tot 75) toegelaat.
Begrafnisdekking: Uitgebreide Familie
Maks. 4 Uitgebreide familielede (0 tot 75) toegelaat.
Gedefinieerde Inkorting
Verkorte Kwotasie
TOTALE PREMIE:
Begrafnisvoordeel
 Hoofvers.
 Gade    
 Kinders
 Ouers    
 Uitgebreide Familie    
Gedefinieërde Inkorting Voordeel
 Hoofvers.
 Gade
Spaarvoordeel
 0 % Verhoging pj.
 5 % Verhoging pj.
 10 % Verhoging pj.
T&C's van toepassing op geillustreerde en gewaarborgde opbrengs.
Dubbele Ongeluksvoordeel
Betaal ‘n bedrag gelyk aan die begrafnisdekking indien die hoofversekerde in ‘n ongeluk sterf. 
Begrafnis Repatriasie Voordeel
Hierdie voordeel verskaf vervoer vir die oorlede versekerde se oorskot en een familielid, begrafnis reëlings advies, hulp met doodsertifikate en berading vir familielede. 
Verhoging Voordeel
Opsie om premie met 5% of 10% te verhoog om beskerming teen inflasie te bied.
Voordele Beskrywings
Verpligte Voordele
Hierdie voordele wat onder verpligte voordele bespreek word is slegs op die hoofversekerde van toepassing.  
Begrafnisvoordeel
Hierdie voordeel betaal die dekkingsbedrag (plus verhogings indien van toepassing) by die hoofversekerde se dood.
Spaarvoordeel *
Dit is ‘n herhalende premie, eenheid gebaseerde, uitkeer spaarplan met dieselfde termyn as die polis. Die voordeel voorsien ‘n gewaarborgde uitkeerwaarde. Die plan se premie sluit hierdie voordeel in.   
* T&C's is van toepassing op die waarborg wat gebied word.
Voordele wat automaties ingesluit word
Jy betaal nie ‘n ekstra vir die voordele nie aangesien hierdie voordele wat automaties ingesluit word. Hierdie voordele is geldig vanaf die dekking se begindatum af.
Dubbele Ongeluksvoordeel
Hierdie voordeel betaal ‘n addisionele bedrag, gelyk aan die hoofversekerde se begrafnisvoordeel (plus verhogings), indien die hoofversekerde in ‘n ongeluk sou sterf.
Verhoging Voordeel
Hierdie voordeel beskerm die voordele wat dekkingsbedrae betaal teen die verwerende effek van inflasie. Die vrywillige verhoging verhoog ook die voordeel bedrae.
Begrafnis Repatriasie Voordeel
Hierdie is ‘n begrafnis ondersteuningsdiens wat die oorledene se oorskot vervoer en bystand verleen met die begrafnisreëlings. Die voordeel dek alle versekerdes op die polis.   
Hierdie voordeel bied ook die volgende: Vervoer reëlings vir een familielid, akkommodasie vir ‘n maksimum van een nag, regs bystand van toepassing op begrafnis reëlings, bystand met die reël van die begrafnis of verassing en bystand met die verkryging van die doodsertifikaat. 
Opsionele Voordele 
Die opsionele voordele kan op die intreedatum, of later in die termyn van die polis gekies word teen ‘n addisionele koste.
Familie Begrafnisdekking
Hierdie voordeel betaal die dekkingsbedrag (plus verhogings indien van toepassing) by die dood van ‘n versekerde.
Gade: 18 - 54 jaar oud
Kinders: 0 - 24 jaar oud (eindig op hul 25ste verjaarsdag)
Ouers en skoonouers: 26 – 75 jaar oud
Uitgebreide Familie: 0 - 75 jaar (Ouers, groot ouers, kleinkinders, neefs, niggies, swaer, skoonsuster, ens.)
Gedefinieërde Inkorting Voordeel
Hierdie voordeel betaal ‘n persentasie van die dekkingsbedrag (plus verhogings indien van toepassing) uit indien ‘n versekerde ‘n gedefinieërde inkorting ervaar. Slegs die hoofversekerde en sy gade, 18 tot 54 jaar oud, kwalifiseer vir hierdie voordeel.
Voorbeelde van gedefinieërde inkorting definisies is oa. permanente verlies of verlies van gebruik van ‘n ledemaat of ledemate, - voet of voete, - hand of hande, - visie in oog of oë, gehoor in ‘n oor of ore of verlies van spraak.
Addisionele Spaarvoordeel
Dieselfde reëls wat geld as vir die verpligte voordeel van die produk geld ook vir die addisionele spaar. (Dieselfde reëls vir gewaarborgde uitkeerwaardes, allokasie persentasies, beleggingsfondse, en ontrekkings & boetes). 
Indien die addisionele spaarvoordeel geselekteer word sal die premie by die verpligte spaarpremie getel word en gesamentlik die spaarpremie wees.